Privacy policy

 

POLITICĂ

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALRespectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

TRAVLOCALS PROMO S.R.L., având sediul în str. General Marin Ionescu, nr.15, camera 2, Pitești, Argeș, cod de identificare fiscală 40956886, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/1121/2019 ("Travlocals", „Compania” "noi") prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică de Confidențialitate”) este să detalieze modul în care Travlocals prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în contextul utilizării platformei Travlocals disponibilă la adresa de URL www.travlocals.com/ („Platforma”).

 

Termenii scriși cu majusculă și care nu sunt definiți în această Politică de Confidențialitate vor avea înțelesul stabilit în Termenii și Condițiile Platformei care pot fi accesate aici („Termenii”).1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRĂRE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE   A. SITUAȚII APLICABILE GAZDELOR

        a. Prelucrarea unei solicitări de înrolare în Platformă pentru Gazde

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Verificarea Gazdelor de către Travlocals în vederea acceptării sau refuzării listării ca Gazdă în Platformă

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

        b. Crearea Contului de Utilizator pentru Gazde

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, date incluse în cartea de identitate, imagine, cont bancar.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Crearea contului de Utilizator

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

         c. Crearea unei Pagini de Gazdă

În Platforma noastră, fiecare Gazdă va prezenta serviciile sale prin intermediul unei pagini web dedicate. În această pagină vor fi incluse anumite Date cu caracter personal ale Gazdelor (nume, prenume, imagine). Aceste informații vor fi publice în Platforma noastră.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Crearea unei Pagini de Gazdă și afișarea serviciilor de Cazare ale Gazdei în Platforma noastră.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

         d. Emiterea facturilor

În cazul în care Gazda este persoană fizică, vor fi prelucrate următoarele Date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de domiciliu sau CNP, suma de plată, adresa de email.

În cazul în care Gazda este persoană juridică, vor fi prelucrate următoarele Date cu caracter personal ale reprezentantului Gazdei: nume, prenume, adresa de email.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Emiterea facturilor pentru Serviciile oferite de Companie.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD),

Îndeplinirea unei obligații legale a Companiei (art. 6, alin. 1, lit. c din RGPD)

Detalii: emiterea facturilor fiscale.

 

 

   B. SITUAȚII APLICABILE CLIENȚILOR

        a. Crearea Contului de Utilizator pentru Client

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, imagine, cont bancar.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Crearea Contului de Utilizator

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD).

 

        b. Efectuarea unei rezervări de către Client

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon, imagine (fotografie de profil).

Aceste informații vor fi transmise / disponibile Gazdei.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Rezervarea în vederea achiziționării unor servicii de Cazare de la Gazde

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

 

    C. SITUAȚII APLICABILE GAZDELOR ȘI CLIENȚILOR ȘI ALTOR UTILIZATORI

         a. Editarea/completarea Contului de Utilizator

Utilizatorii au posibilitatea să editeze informațiile din Cont. În acest caz, vor fi prelucrate Datele cu caracter personal editate.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Actualizarea informațiilor incluse în Contul de Utilizator

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

          b. Publicarea unei recenzii

Gazdele și Clienții pot publica recenzii cu privire la interacțiunile dintre aceștia, serviciile oferite de Gazde, comportamentul Clienților. Aceste recenzii (Datele cu caracter personal și informațiile incluse) vor fi publice în Platformă.

În această situație, vor fi prelucrate următoarele Date cu caracter personal:

  • cu privire la utilizatorului care postează recenzia): nume, prenume, username, imagine (fotografie profil).

  • Cu privire la utilizatorul despre care este recenzia: nume, prenume, username, imagine (fotografie profil), orice informație inclusă în recenzie.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Informarea altor Utilizatori referitor la comportamentul unui Utilizator (comportamentul unui Client / al unei Gazde, serviciile unei Gazde).

Interesul legitim al Companiei sau al unui terț (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)

Detalii: interesul legitim al companiei de a crea o Platformă sigură și de încredere, transparentă cu privire la serviciile furnizate de Gazde și comportamentul Gazdelor și al Clienților; precum și interesul legitim al altor Utilizatori cu privire la serviciile oferite de Gazde, comportamentul Gazdelor și al Clienților.

 

           c. Efectuarea plăților de către Clienți și transferul sumelor către Gazde

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, suma de plată, datele bancare.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Colectarea plăților de la Clienți aferente unei rezervări și transferul sumelor de bani către Gazde cu titlu de preț al serviciilor de cazare de care vor beneficia Clienții.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD),

Îndeplinirea unei obligații legale a Companiei (art. 6, alin. 1, lit. c din RGPD)

Detalii: operarea transferurilor sumelor de bani și păstrarea documentației justificative din rațiuni fiscal-contabile

 

          d. Comunicarea directă între Client și Gazdă prin intermediul chatului

În Platforma noastră, Utilizatorii (Clienții și Gazdele) au posibilitatea de a comunica între ei prin intermediul chat-ului.

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, username, imagine (fotografie de profil).

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Oferirea unui canal de comunicare directă între Clienți și Gazde pentru schimbul de informații referitoare la detaliile unei rezervări

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD),

 

 

           e. Comunicarea dintre Utilizatori și Companie

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Comunicarea cu Utilizatorului în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

           f. Notificări contractuale

Pe parcursul furnizării Serviciilor noastre, vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă notifica cu privire la orice modificări intervenite în termenii și condițiile de utilizare a Platformei și în legătură cu orice alte aspecte legate de executarea contractului dintre Companie și dumneavoastră.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Scopul acestei prelucrări constă în efectuarea de notificări contractuale, în acord cu termenii și condițiile de utilizare a Platformei.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

 

          g. Mesaje comerciale (marketing)

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării serviciilor companiei

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

 

           h. Soluționarea disputelor

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de domiciliu.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Apărarea drepturilor și intereselor legitime și susținerea oricăror cereri în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publice

Interesul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)

Detalii: interesul legitim al companiei de a apăra drepturile sau interesele legitime ori de a susține pretențiile rezultate sau aflate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea contractului sau în vederea exercitării dreptului la apărare în ipoteza inițierii unor proceduri litigioase împotriva companiei

 

      2. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică de Confidențialitate.

 

      3. DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

 

       4. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD.

 

       5. DURATA DE PRELUCRARE

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare.

Ca regulă, vom ține Datele cu Caracter Personal pe durata de existență a Contului de Utilizator.

Cu toate acestea, în cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământ (cum ar fi în cazul trimiterii de mesaje comerciale), vom prelucra Datele cu Caracter Personal până la momentul retragerii consimțământului.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

 

       6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: Gazdele care oferă servicii de cazare prin Platformă, Clienții care intenționează să achi furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de contabilitate, furnizori de servicii de gestionare a notificărilor prin SMS/e-mail, furnizori de servicii de marketing, autorități ale statului.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

 

       7. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

 

        8. DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Travlocals este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail de mai jos.

 

        9. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: [support@travlocals.com].

 

 

Search by Regions

Transylvania
Bucovina
Maramures
Apuseni
Dobrogea & Black Sea
Others
Flexibil


When will you be there?
Flexibil
Flexibil
Guests
Adulti
Copii
Chat {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}
Cauta
Favorite
Contul meu